Trukendoos of toolbox?

Wij geloven niet in truukjes. Wel in bewust inzetten van het juiste gereedschap op het juiste moment: Ruimte Nemen, Ruimte Geven en Ruimte Delen.

  • Ruimte Nemen betekent zelf het podium pakken door te zeggen wat je wil of wat je vindt. Je bent zichtbaar en hoorbaar. Ruimte Nemen vraagt dat je de verantwoordelijkheid neemt om je uit te spreken.
  • Bij Ruimte Geven draaien we de rollen om: je geeft de ander het podium. De ander staat centraal en mag zich uitspreken. Jij probeert met vragen en echt luisteren te doorgronden wat iemand bedoelt te zeggen. Ruimte Geven lukt alleen als je oprecht geïnteresseerd bent.
  • Bij Ruimte Delen sta je niet tegenover elkaar maar naast elkaar. Hoe? Door jezelf kwetsbaar en open op te stellen, en ook sensitief te zijn voor het gevoel of de behoefte van de ander. Dit versterkt het vertrouwen en geeft een gevoel van gemeenschappelijkheid. Ruimte Delen vereist de moed om te vertrouwen en je kwetsbaar op te stellen.

Zo behaal je effectief en authentiek je gespreksdoelen in verbinding met je gesprekspartner.

 

Met toestemming ontleend aan: Het Gesprek Aangaan, Erik Boers en Nico Swaan